Kontakt

POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH
Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań
NIP: 972-09-11-674  REGON: 630511135 

 

CENTRALA

61 647 77 77

 

REJESTRACJA OGÓLNA (w godz. 8:25 – 16:00)

61 647 77 80 / rejestracja@posum.pl

 

PORADNIE

ALERGOLOGICZNA
61 647 77 80 / specjalistyka@posum.pl

 

CHIRURGII OGÓLNEJ
61 647 77 80 / chirurgia@posum.pl

 

CHIRURGII DZIECIĘCEJ
61 647 77 80 / chirurgia@posum.pl

 

CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
61 647 77 80 / chirurgia@posum.pl

 

CHIRURGII NACZYNIOWEJ
61 647 77 80 / chirurgia@posum.pl

 

DERMATOLOGICZNA
61 647 77 80 / rejestracja@posum.pl

 

DIABETOLOGICZNA
61 647 77 63 / diabetologia@posum.pl

 

ENDOKRYNOLOGICZNA
61 647 77 63 / diabetologia@posum.pl

 

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
61 647 77 72 / ginekologia@posum.pl

 

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH
61 647 77 73 / ginekologia@posum.pl

 

GASTROENTEROLOGICZNA
61 647 77 80 / rejestracja@posum.pl

 

GERIATRYCZNA
61 647 77 15 / poz@posum.pl

 

KARDIOLOGICZNA
61 647 77 80 / specjalistyka@posum.pl

 

LOGOPEDYCZNA
61 647 77 80 / rejestracja@posum.pl

 

NEUROLOGICZNA
61 647 77 80 / rejestracja@posum.pl

 

ONKOLOGICZNA
61 647 77 80 / rejestracja@posum.pl

 

OKULISTYCZNA Z LASEROTERAPIĄ
61 647 77 80 / specjalistyka@posum.pl

 

PULMONOLOGICZNA
61 647 77 80 / rejestracja@posum.pl

 

PROKTOLOGICZNA
61 647 77 80 / rejestracja@posum.pl

 

REUMATOLOGICZNA
61 647 77 80 / rejestracja@posum.pl

 

UROLOGICZNA
61 647 77 80 / rejestracja@posum.pl

 

ZDROWIA PSYCHICZNEGO
61 647 77 80 / rejestracja@posum.pl

 

MEDYCYNY PRACY, MEDYCYNA SPORTOWA
61 647 77 83 / medycynapracy@posum.pl

 

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO POZ, PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ POZ
61 647 77 15 / poz@posum.pl

(Rejestracja telefoniczna oraz osobista do Poradni Lekarza Rodzinnego odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 18.00)

 

ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
61 647 77 15

 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY
61 647 77 35 / radiologia@posum.pl

 

Rejestracja może odbywać się:
1. bezpośrednio (osobiście lub za pomocą osób trzecich) - od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 -  19.00
2. telefonicznie - od poniedziałku do piątku 8:25 – 16:00
3. e-mailowo

 

 

 

ZAKŁADY

RADIOLOGII USG MAMMOGRAFII
61 647 77 35 / radiologia@posum.pl

 

FIZJOTERAPII  WRAZ Z PORADNIĄ REHABILITACYJNĄ
61 647 77 21 / 22

 

DZIENNY ODDZIAŁ REHABILITACYJNY
61 647 77 21 / 22

 

OŚRODEK POBYTU DZIENNEGO REHABILITACJI SŁUCHU I MOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
61 852 44 76 / sluchimowa@posum.pl

 

 

DYREKCJA

Dyrektor Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych
Krzysztof Albiński

 

z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
Sławomir Robert Richter

 

p.o. z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa 
Mariusz Stawiński

 

Sekretariat Dyrekcji
Joanna Łyskawa
61 647 77 01 / fax: 61 647 77 02
sekretariat@posum.pl

 

 

ADMINISTRACJA

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
Barbara Madońska
61 647 77 58 / b.madonska@posum.pl

 

Dział Księgowości i Analiz Ekonomicznych
Główna Księgowa
Agnieszka Marszałkowska
61 647 77 03 / a.marszalkowska@posum.pl

 

Dział Zatrudnienia i Płac
Kierownik Działu
Anna Malęgowska
61 647 77 18 / a.malegowska@posum.pl

 

Dział Organizacyjny i Rozliczeń
Kierownik Działu
Daria Szczepaniak
61 647 77 75 / d.szczepaniak@posum.pl

 

Dział Techniczno - Administracyjny
Kierownik Działu
Krzysztof Ochocki
k.ochocki@posum.pl

 

Sekcja ds. Zaopatrzenia
61 647 77 13

 

1
1
 
 
 
 

Zadbaj z nami o swoje zdrowie!

POSUM 2020