Poradnia rehabilitacyjna

PIĘTRO 1BUDYNEK B
LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI
lek. med. Olga Eckert

REJESTRACJA DO PORADNI OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM OSÓB TRZECICH LUB E-MAILEM
tel.: 61 647 77 21
e-mail: fizjoterapia@posum.pl

Poradnia rehabilitacyjna POSUM zajmuje się m.in. leczeniem zachowawczym i udzielaniem wskazówek, co do sposobu postępowania, udzielaniem skierowań na badania diagnostyczne, do szpitala i sanatorium, wydawaniem orzeczeń i opinii niezbędnych w procesie leczenia oraz zlecaniem zabiegów rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych.
Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
– opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 6 zł za stronę
– opłata za jedną stronę kopii – 0,30 zł
Przejdź do treści