Medycyna pracy

PIĘTRO 0BUDYNEK B
TEL. 61 647 77 83

Formularz Kontaktowy


  (maks. rozmiar załącznika 5mb)

  lekarz medycyna pracy

  Cennik Medycyny Pracy

  Cena ( z umową)* Cena (bez umowy)**
  BADANIA LEKARSKIE
  Lekarz medycyny pracy z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy (wstępne, okresowe, kontrolne)                                         120,00 zł                                         140,00 zł
  Lekarz medycyny pracy z wydaniem orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych                                           80,00 zł                                            90,00 zł
  Lekarz medycyny pracy — orzeczenie zdolności dla uczniów i studentów                                         100,00 zł                                         120,00 zł
  lekarz medycyny pracy- zaświadczenie o wydłużeniu/skróceniu czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych                                         120,00 zł                                         140,00 zł
  Lekarz medycyny pracy — orzeczenie zdolności w narażeniu jonizującym                                         312,00 zł                                         384,00 zł
  Lekarz medycyny pracy — orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia                                         120,00 zł                                         140,00 zł
  Lekarz medycyny pracy — orzeczenie zdolności dla kierowcy wraz z poziomem glukozy                                         200,00 zł                                         200,00 zł
  Lekarz medycyny pracy — orzeczenie zdolności do pracy powyżej 3 metrów                                         270,00 zł                                         270,00 zł
  Kwalifikacja do szczepienia+ wykonanie 50 zł (+ koszty szczepionki) 60 zł (+koszty szczepionki)
  Badanie okulistyczne                                           100,00 zł                                            120,00 zł
  BADANIA LABORATORYJNE
   PODSTAWOWE
  Morfologia krwi z rozmazem i płytki krwi                                           30,00 zł                                            35,00 zł
  BADANIA DIAGNOSTYCZNE
  Badanie audiometryczne                                           45,00 zł                                            50,00 zł
  Badanie spirometryczne                                           45,00 zł                                            50,00 zł
  EKG spoczynkowe bez opisu                                           35,00 zł                                            40,00 zł
  RTG klatki piersiowej z opisem lekarza                                           49,00 zł                                            65,00 zł
  Badanie EEG z opisem                                         120,00 zł                                         130,00 zł
  BADANIA PSYCHOLOGICZNE
  Badania dla osób prowadzących zawodowo samochód służbowy kat.B wraz z ciemnią                                         100,00 zł                                         150,00 zł
  Badania dla kierowców kategorii zawodowych C,D,E,CE,DE etc.                                         150,00 zł                                         150,00 zł
  Badania dla kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.                                         150,00 zł                                         150,00 zł
  Badania dla instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy.                                         150,00 zł                                         150,00 zł
  Badania kierowców ze skierowaniem z Policji z tytułu naruszenia Ustawy oo Ruchu Drogowym (prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków llub innych podobnie działających środków, badania kierowców zatrzymanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, przekroczenie limitu 24 punktów karnych)                                         150,00 zł                                         150,00 zł
  Badania operatorów wózków widłowych i sprzętu budowlanego oraz innych maszyn w ruchu                                           80,00 zł                                            90,00 zł
  Badania osób wykonujących pracę wymagającej pełnej sprawności psychoruchowej                                           90,00 zł                                            100,00 zł
  Badanie osób kandydujących do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika, kuratora sądowego                                         180,00 zł                                         180,00 zł
  Ciemnia (widzenie zmierzchowe i reakcja na olśnienie)                                           60,00 zł                                            70,00 zł
  Badanie widzenia stereoskopowego (przestrzennego) przez psychologa                                           20,00 zł                                            30,00 zł
  *cena z umową — dla klientów grupowych  
  **cena bez umowy — dla klientów indywidualnych

  Pełna wersja cennika

  W POSUM działa nowoczesny system opieki zdrowotnej nad pracownikami. Odpowiednia organizacja pracy i wykwalifikowana kadra gwarantuje wysoką jakość usług wykonanych w jednym dniu i w jednym miejscu. Wykonujemy badania wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników wszystkich branż zawodowych, badania dla osób pracujących na wysokości i dla pracowników przy obsłudze monitorów.

  W POSUM przeprowadzamy także badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka zdrowia). Zainteresowanym oferujemy również wizytację stanowisk pracy oraz uczestnictwo lekarza w komisjach  BHP.

  W zależności od grupy zawodowej i rodzaju wykonywanej pracy badania obejmują:

  • badania laboratoryjne – pełen zakres badań,
  • badania specjalistyczne: EKG, RTG, USG, mammografia,
  • badania lekarzy specjalistów: okulista, neurolog, laryngolog,
  • badanie lekarza medycyny pracy wraz z wystawieniem orzeczenia o zdolności do pracy.

  W ramach medycyny pracy oferujemy także pełny zakres profilaktycznych badań psychologicznych oraz badań kwalifikacyjnych dla:

  • kandydatów na kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy,
  • kierowców zawodowych (m.in. w ramach okresowych badań profilaktycznych),
  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
  • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
  • osób po zatrzymaniu prawa jazdy przez policję,
  • operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego,
  • operatorów wózków widłowych,
  • osób pracujących na wysokości,
  • osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni.
  Language »
  Skip to content