Poradnia badań prenatalnych

PIĘTRO 1BUDYNEK A
LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI
lek. med. Anna Lorenc
lek. med. Aleksandra Paluszkiewicz

REJESTRACJA DO PORADNI OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM OSÓB TRZECICH LUB E-MAILEM
tel.: 61 647 77 73

Celem programu jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad (testy biochemiczne) i wczesne rozpoznanie wad płodu (USG), zwiększenie dostępności do badań prenatalnych oraz doskonalenie systemu organizacyjnego badań prenatalnych.
Badania prenatalne wykonuje się u kobiet w ciąży, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów: wiek powyżej 35 lat, wystąpienie zaburzeń genetycznych u płodu lub dziecka w poprzedniej ciąży, wystąpienie zaburzeń genetycznych u ciężarnej lub u ojca dziecka, stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą genetyczną, nieprawidłowy wynik badania USG lub badań biochemicznych w czasie ciąży, wskazujących na zwiększone ryzyko wady genetycznej.
W ramach programu lekarz prowadzący ciążę, w zależności od potrzeb, kieruje ciężarną  m.in. na: badania krwi, USG czy amniopunkcję*. Celem badań jest wykrycie wad płodu lub ich braku.
*źródło: www.mz.gov.pl/leczenie/swiadczenia-w-ramach-programow-zdrowotnych/progr…
Program badań prenatalnych obejmuje:
-badanie USG w 11-14 tygodniu ciąży również z badaniem krwi
-badanie USG w 20-24 tygodniu ciąży
Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
– opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 6 zł za stronę
– opłata za jedną stronę kopii – 0,30 zł
Przejdź do treści