Poradnia reumatologiczna

PIĘTRO 1BUDYNEK A
LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI
lek. med. Grażyna Stawicka – Michalak
lek.med. Magdalena Szyszko

REJESTRACJA DO PORADNI OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM OSÓB TRZECICH LUB E-MAILEM
tel.: 61 647 77 80
e-mail: rejestracja@posum.pl

Poradnia reumatologiczna świadczy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych: reumatolidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalanie stawów kręgosłupa, choroby układowe tkanki łącznej (toczeń układowy, skleroderma, guzkowe zapalenie tętnic, zapalenie skórno-mięśniowe).
Poza tym leczymy krystalopatię, spondyloartropatię, osteoporozę. W poradni prowadzona jest także edukacji chorych co do postępowania w chorobach reumatycznych. Lekarze zajmują się kierowaniem chorych na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne i sanatoryjne, zlecaniem zabiegów rehabilitacyjnych (fizyko i kinezyterapia), wydawaniem orzeczeń lekarskich i opinii niezbędnych w procesie leczenia, wydawaniem wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne oraz wykonywaniem zabiegów ambulatoryjnych (iniekcje okołostawowe i dostawowe, punkcje stawów z diagnostyką i podaniem leku). W ramach poradni prowadzone są także wizyty domowe u obłożnie chorych.
Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
– opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 6 zł za stronę
– opłata za jedną stronę kopii – 0,30 zł
– opłata na elektronicznym nośniku danych – 1,20 zł za jedną płytę CD lub DVD
Przejdź do treści