Poradnia logopedyczna

PIĘTRO 2BUDYNEK B
LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI
Irena Filipowicz – Kasprzak

REJESTRACJA DO PORADNI OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM OSÓB TRZECICH LUB E-MAILEM
tel.: 61 647 77 80
e-mail: rejestracja@posum.pl

Logopeda to specjalista, który prowadzi działania diagnostyczne i terapeutyczne u osób, które z różnych przyczyn mają zaburzenia mowy utrudniające im komunikowanie się z innymi ludźmi.
Logopeda ma za zadanie w jak największym stopniu poprawić czynność mówienia pacjenta lub nauczyć go alternatywnej formy komunikowania się z otoczeniem (np. za pomocą języka migowego, fonogestów,  piktogramów) oraz doskonalić umiejętność rozumienia wypowiedzi językowych. Pomoc logopedyczna może być skierowana do osób w różnym wieku (od niemowląt do ludzi dorosłych), posiadających różnego typu zaburzenia mowy i artykulacji wynikające m.in. z wad zgryzu, rozszczepienia podniebienia, uszkodzenia słuchu czy też upośledzenia umysłowego.
Poradnia Logopedyczna w POSUM  oferuje m.in. diagnozę logopedyczną i neurologopedyczną,  terapię wad wymowy, terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, terapię logopedyczną dla osób jąkających się, terapię zaburzeń mowy i komunikacji – autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, zespół Downa, porażenie mózgowe i inne, terapię zaburzeń mowy spowodowanych wadą słuchu oraz specjalistyczną terapię dla osób po incydentach neurologicznych takich jak udary mózgu czy choroby neurodegeneracyjne.
Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
– opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 6 zł za stronę
– opłata za jedną stronę kopii – 0,30 zł
Przejdź do treści