Poradnia neurologiczna

PIĘTRO 1BUDYNEK A
LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI
lek. med. Magdalena Zielińska-Kuzemko
lek. med. Małgorzata Rzekanowska

REJESTRACJA DO PORADNI OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM OSÓB TRZECICH LUB E-MAILEM
tel.: 61 647 77 80
e-mail: rejestracja@posum.pl

Poradnia neurologiczna świadczy usługi w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób układu nerwowego. Diagnostyka neurologiczna opiera się na badaniu klinicznym, badaniach laboratoryjnych, elektrofizjologicznych (EEG, EMG i inne) oraz badaniach neuroobrazowych (RTG, tomograf komputerowy).
Ponadto w poradni wykonuje się badania profilaktyczne dla zakładów pracy. Oprócz tego w poradni świadczone są następujące usługi: wydawanie opinii niezbędnych w procesie leczenia, kierowanie na leczenie sanatoryjne oraz zlecanie zabiegów rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych. W POSUM działa także poradnia preferencyjna dla chorych na cukrzycę, która zajmuje się głównie leczeniem neurologicznym powikłań cukrzycy.
Diagnostyka neurologiczna opiera się na badaniu klinicznym, badaniach laboratoryjnych, elektrofizjologicznych (EEG, EMG i inne) oraz badaniach neuroobrazowych (RTG, tomograf komputerowy).
Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
– opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 6 zł za stronę
– opłata za jedną stronę kopii – 0,30 zł
Przejdź do treści