Poradnia zdrowia psychicznego

PIĘTRO 0BUDYNEK A
LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI
lek. med. Joanna Brygier
lek. med. Piotr Gembicki
mgr Ewa Marciniak
mgr Małgorzata Cała
mgr Justyna Śliwińska-Sroka
mgr Katarzyna Połatyńska
lek. med. Rafał Szymański

REJESTRACJA DO PORADNI OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM OSÓB TRZECICH LUB E-MAILEM
tel.: 61 647 77 80
e-mail: rejestracja@posum.pl

Poradnia zdrowia psychicznego zajmuje się leczeniem zaburzeń psychosomatycznych, zwłaszcza zaburzeń depresyjnych i lękowych u chorych z cukrzycą, schorzeniami nefrologicznymi, reumatologicznymi i neurologicznymi.
Istnieje ścisła współpraca tej poradni ze specjalistami różnych dziedzin medycyny zatrudnionymi w POSUM. Podstawowy zakres usług obejmuje prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zaburzeń psychicznych, kierowanie pacjentów do badań diagnostycznych (EMG, EEG, tomografia komputerowa) oraz prowadzenie działań terapeutycznych (psychoterapia indywidualna). Realizowane są także badania psychologiczne.
Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
– opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 6 zł za stronę
– opłata za jedną stronę kopii – 0,30 zł
Przejdź do treści