Świadczenia w zakresie rehabilitacji kardiologicznej

Rehabilitacja kardiologiczna
Dodano Mon, 10/09/2017 - 15:00 w Aktualności

Świadczenia w zakresie rehabilitacji kardiologicznej

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że z dniem 2 października 2017 r. rozpoczęliśmy realizację świadczeń w zakresie rehabilitacja kardiologiczna w Oddziale dziennym, w ramach kontraktu z NFZ.

Ze świadczeń rehabilitacji kardiologicznej korzystać mogą pacjenci po przebytych:

- ostrych zespołach wieńcowych leczonych zabiegami angioplastyki wieńcowej

- zabiegach kardiochirurgicznych

- epizodach zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca

- po wszczepieniu stymulatora serca, ICD

 

Warunkiem dokonania rejestracji jest przedłożenie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza oddziału kardiologii, kardiochirurgii i chorób wewnętrznych oraz poradni kardiologicznej lub rehabilitacyjnej wraz z kopią dokumentacji medycznej (karta informacyjna ze szpitala).

Rejestrację prowadzimy w godzinach 8-16 w rejestracji w  zakładzie fizjoterapii.

Informacje pod nr telefonu 61/6477721.

 

Zadbaj z nami o własne zdrowie.

POSUM 2020