Poniedziałek - Piątek 7:30 - 19:00Telefonicznie 7:30 - 19:00
Al. Solidarności 3661-696 Poznań
Logo UE
Logo PFRON

Program "Zdrowy Szkrab"

Jego celem jest nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo
oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach przez najmłodszych. Film edukacyjny ” Zdrowy szkrab”, promuje zdrowy stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców. W edukacyjnym filmie zawarte zostały takie zagadnienia jak:

  1. Kształtowanie umiejętności i postaw prozdrowotnych związanych z racjonalnym odżywianiem.
  2. Podnoszenie świadomości dziecka w wieku przedszkolnym w zakresie bezpieczeństwa własnego i innych.
  3. Kształcenie umiejętności społecznych dzieci, wdrażanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu grupy.
  4. Higiena od najmłodszych lat i dbałość o zęby.

Działania „ Zdrowy szkrab”, mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia. Wykształcenie u najmłodszych postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych. W filmiku występują specjaliści z POSUM (Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych), Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu ( WOPR), oraz dentystka Pani Małgorzata Andrzejewska ( Credus Clinic). Program edukacji zdrowotnej „ Zdrowy szkrab”, współtworzy Rada Osiedla Nowe Winogrady – Południe. W projekcie biorą udział przedszkola z terenu Osiedla Nowe Winogrady Południe.

Film edukacyjny akcji "Zdrowy Szkrab"

Language »
Skip to content