Poniedziałek - Piątek 7:30 - 19:00Telefonicznie 7:30 - 19:00
Al. Solidarności 3661-696 Poznań
Logo UE
Logo PFRON
Logotyp

Nazwa projektu: Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu

nr RPWP.09.01.01-30-0001/21

w ramach działania
Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”

Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”

Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020

Cel projektu: Celem niniejszego projektu jest przeciwdziałanie COVID-19 oraz jego skutkom poprzez wyposażenie placówek medycznych w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny wraz z modernizacją pomieszczeń

Zakres projektu (POSUM):

Aparat USGPoradnia Chirurgii Naczyniowej1 szt.
Aparat USGPoradnia Urologiczna1 szt.
Aparat USGPoradnia Endokrynologiczna2 szt.
Aparat USGPoradnia Lekarza POZ1 szt.
Aparat USGPoradnia Chirurgii Dziecięcej1 szt.
Aparat USGPoradnia Ortopedyczna1 szt.
EchokardiografPoradnia Kardiologiczna2 szt.
Aparat do dekontaminacji pomieszczeń2 szt.
Sprzęt do dezynfekcji powierzchni przez suchą mgłę4 szt.
Aparat do dekontaminacji pomieszczeń3 szt.
aparat do EKG3 szt.
dozowniki do dezynfekcji20 szt.
lampy bakteriobójcze5 szt.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 7.672.832,91 PLN


WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 6.266.824,41 PLN

Language »
Skip to content