POSUM przystąpił do kampanii „Zrozum. Poczuj. Działaj!”.

Jest to projekt edukacyjno-informacyjny skierowany do Pracodawców i Pracowników organizowany przez Pracodawców RP we współpracy z Agencją ArteMis Creation.

Celem prowadzonych działań jest wsparcie środowiska pracy w zakresie zdrowia psychicznego i wspólne przeciwdziałanie problemom emocjonalnym pracowników oraz wsparcie ich dobrego samopoczucia.  Konieczne są zatem regularne działania, które będą wspierać zdrowie psychiczne i emocjonalne ludzi w środowisku pracy, co w perspektywie przysłuży się także firmieTakie działania będzie realizować kampania „Zrozum. Poczuj. Działaj!”, w ramach której zaplanowano m.in. działania edukacyjne, wywiady i spotkania z ekspertami oraz materiały informacyjne dla firm.

Add Comment

Przejdź do treści