Wed 21.10.2020 09:34

KONTAKT  |  e-Rejestracja  |  Znajdź nas na FB  |  BIP_POSUM  | 

|   A- / A++  |

Poradnia ReumatologicznaPoradnia Reumatologiczna

Piętro

Budynek

 

Lekarze przyjmujący w poradni

Analiza RTG

Poradnia reumatologiczna świadczy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych: reumatolidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalanie stawów kręgosłupa, choroby układowe tkanki łącznej (toczeń układowy, skleroderma, guzkowe zapalenie tętnic, zapalenie skórno-mięśniowe).

Poza tym leczymy krystalopatię, spondyloartropatię, osteoporozę. W poradni prowadzona jest także edukacji chorych co do postępowania w chorobach reumatycznych. Lekarze zajmują się kierowaniem chorych na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne i sanatoryjne, zlecaniem zabiegów rehabilitacyjnych (fizyko i kinezyterapia), wydawaniem orzeczeń lekarskich i opinii niezbędnych w procesie leczenia, wydawaniem wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne oraz wykonywaniem zabiegów ambulatoryjnych (iniekcje okołostawowe i dostawowe, punkcje stawów z diagnostyką i podaniem leku). W ramach poradni prowadzone są także wizyty domowe u obłożnie chorych.

Rehabilitacja

W poradni prowadzona jest także edukacja chorych co do postępowania w chorobach reumatycznych.

Budynek A piętro 1

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

tel.: 61 647 77 80

 e-mail: rejestracja@posum.pl

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł
- opłata na elektronicznym nośniku danych - 1,20 zł za jedną płytę CD lub DVD 

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2020