Wed 21.10.2020 09:05

KONTAKT  |  e-Rejestracja  |  Znajdź nas na FB  |  BIP_POSUM  | 

|   A- / A++  |

Poradnia RehabilitacyjnaPoradnia Rehabilitacyjna

Piętro

Budynek

 

Lekarze przyjmujący w poradni

Metoda Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna POSUM zajmuje się m.in. leczeniem zachowawczym i udzielaniem wskazówek, co do sposobu postępowania, udzielaniem skierowań na badania diagnostyczne, do szpitala i sanatorium, wydawaniem orzeczeń i opinii niezbędnych w procesie leczenia oraz zlecaniem zabiegów rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych.

Metoda Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna POSUM zajmuje się m.in. leczeniem zachowawczym, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych.

Budynek A piętro 1

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

tel.: 61 647 77 21

 e-mail: fizjoterapia@posum.pl

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł
- opłata na elektronicznym nośniku danych - 1,20 zł za jedną płytę CD lub DVD 

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2020