Wed 21.10.2020 06:57

KONTAKT  |  e-Rejestracja  |  Znajdź nas na FB  |  BIP_POSUM  | 

|   A- / A++  |

Poradnia PulmonologicznaPoradnia Pulmonologiczna

Piętro

Budynek

 

Lekarze przyjmujący w poradni

Badanie

Pulmonologia to dziedzina medyczna, która zajmuje się diagnozowaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób układu oddechowego. Według obiegowej opinii pulmonolodzy zajmują się tylko leczeniem chorób płuc.

W rzeczywistości wymaga się od nich kompleksowego podejścia do leczenia całego układu oddechowego. Wśród chorób układu oddechowego, wciąż zagrażających pacjentom na całym świecie, należy wyróżnić astmę oskrzelową, gruźlicę, mukowiscydozę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, pylicę, raka płuc. W ramach Poradni Pulmonologicznej POSUM wykonujemy: testy płatkowe, testy skórne oraz z krwi: wziewne i pokarmowe, spirometrie oraz inhalacje.

Badanie

W ramach Poradni Pulmonologicznej POSUM wykonujemy: testy płatkowe, testy skórne oraz z krwi: wziewne i pokarmowe, spirometrie oraz inhalacje.

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

tel.: 61 647 77 80

 e-mail: rejestracja@posum.pl

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł
- opłata na elektronicznym nośniku danych - 1,20 zł za jedną płytę CD lub DVD 

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2020