Wed 21.10.2020 06:27

KONTAKT  |  e-Rejestracja  |  Znajdź nas na FB  |  BIP_POSUM  | 

|   A- / A++  |

Program Badań PrenatalnychProgram Badań Prenatalnych

Piętro

Budynek

 

Lekarze przyjmujący w poradni

Badanie prenalne

Celem programu jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad (testy biochemiczne) i wczesne rozpoznanie wad płodu (USG), zwiększenie dostępności do badań prenatalnych oraz doskonalenie systemu organizacyjnego badań prenatalnych

 

Badania prenatalne wykonuje się u kobiet w ciąży, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów: wiek powyżej 35 lat, wystąpienie zaburzeń genetycznych u płodu lub dziecka w poprzedniej ciąży, wystąpienie zaburzeń genetycznych u ciężarnej lub u ojca dziecka, stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą genetyczną, nieprawidłowy wynik badania USG lub badań biochemicznych w czasie ciąży, wskazujących na zwiększone ryzyko wady genetycznej.

W ramach programu lekarz prowadzący ciążę, w zależności od potrzeb, kieruje ciężarną  m.in. na: badania krwi, USG czy amniopunkcję*. Celem badań jest wykrycie wad płodu lub ich braku.

*źródło: www.mz.gov.pl/leczenie/swiadczenia-w-ramach-programow-zdrowotnych/progr…

Program badań prenatalnych obejmuje:

    badanie USG w 11-14 tygodniu ciąży również z badaniem krwi
    badanie USG w 20-24 tygodniu ciąży

 

Maszyna do badań

Celem programu jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad płodu (testy biochemiczne, USG)

Budynek A piętro 1

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

tel.: 61 647 77 73
 

 

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2020