Wed 21.10.2020 06:05

KONTAKT  |  e-Rejestracja  |  Znajdź nas na FB  |  BIP_POSUM  | 

|   A- / A++  |

Poradnia Lekarza Rodzinnego POZ, Pielęgniarki Środowiskowej POZPoradnia Lekarza Rodzinnego POZ, Pielęgniarki Środowiskowej POZ

Piętro

Budynek

 

Lekarze przyjmujący w poradni

Coraz więcej pacjentów korzysta w POSUM ze świadczeń lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiskowej.

Poradnia lekarza rodzinnego otwarta jest od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00. Później, w razie potrzeby, pacjenci liczyć mogą na pomoc wieczorową i świąteczną w tym samym budynku. Świadczenia lekarza rodzinnego udzielane są pacjentom, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji. Pacjent może wybrać tylko jednego lekarza rodzinnego, ale warto pamiętać, że przy jego wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania .

 

Świadczenia lekarza rodzinnego udzielane są pacjentom, którzy dokonali wyboru lekarza POZ, pielęgniarki środowiskowej POZ, poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji.

Świadczenia lekarza rodzinnego udzielane są pacjentom, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji.

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.


tel.: 61 647 77 15

 
e-mail: poz@posum.pl

-> e-Rejestracja <-

(UwagaPoradnia Lekarza Rodzinnego POZ umożliwia e-Rejestrację tylko na teleporadę i jest ona możliwa po wcześniejszym złożeniu deklaracji wyboru lekarza rodzinnego)

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł 

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2020