Sat 20.04.2019 02:15

 POSUM 24H   61 64 77 780    rejestracja@posum.pl

     A- / A++

Poradnia Lekarza Rodzinnego POZPoradnia Lekarza Rodzinnego POZ

Piętro

Budynek

 

Lekarze przyjmujący w poradni

Coraz więcej pacjentów korzysta w POSUM z porad zespołu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - tzw. lekarzy rodzinnych.

Poradnia lekarza rodzinnego otwarta jest od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00. Później, w razie potrzeby, pacjenci liczyć mogą na pomoc wieczorową i świąteczną w tym samym budynku. Świadczenia lekarza rodzinnego udzielane są pacjentom, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji. Pacjent może wybrać tylko jednego lekarza rodzinnego, ale warto pamiętać, że przy jego wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

Zmieniając lekarza rodzinnego trzeba pamiętać tylko o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej do nowej przychodni. Każdy zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić pacjentowi dokumentację medyczną w postaci kopii, odpisu lub wyciągu. Lekarze rodzinni przyjmują pacjentów POSUM w wyremontowanych pomieszczeniach na parterze, po prawej stronie od głównego wejścia. Dla pacjentów i lekarzy do dyspozycji utworzone zostały trzy przestronne gabinety, gabinet zabiegowy, rejestracja i oczywiście sanitariaty. W budynku POSUM działa także nowoczesne laboratorium, sklep medyczny, kiosk prasowy oraz apteka.

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza rodzinnego przysługują m.in.:

 • badania i porady lekarskie,
 • bezpłatne badania diagnostyczne. Lekarz POZ zleca badania diagnostyczne o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. 
 • obowiązkowe szczepienia ochronne,
 • transport sanitarny - w razie konieczności przewiezienia pacjenta (z dysfunkcją narządu ruchu) do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne,
 • skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne,
 • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających    w oparciu o umowę z NFZ,
 • zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • skierowania do opieki długoterminowej,
 • zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ),
 • recepty na leki, 
 • orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego (jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego).

Źródło: www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/jak-sie-leczyc/79-podstawowa-opi…

Świadczenia lekarza rodzinnego udzielane są pacjentom, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji.

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

tel.: 61 647 77 15

 
e-mail: poz@posum.pl

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł 

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2019