Wed 21.10.2020 06:49

KONTAKT  |  e-Rejestracja  |  Znajdź nas na FB  |  BIP_POSUM  | 

|   A- / A++  |

Ośrodek Pobytu Dziennego Rehabilitacji Słuchu i Mowy dla Dzieci i MłodzieżyOśrodek Pobytu Dziennego Rehabilitacji Słuchu i Mowy dla Dzieci i Młodzieży w ramach usług NFZ oferuje: rehabilitację mowy prowadzoną przez logopedę, rehabilitację słuchu, konsultację specjalisty: otolaryngologa, audiologa i foniatry.

Ośrodek POSUM to specjalistyczna poradnia  prowadząca zajęcia z logopedą, surdopedagogiem i psychologiem oraz oferująca lekarskie konsultacje specjalistyczne u laryngologa, audiologa i foniatry. Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież z niedosłuchem na podstawie skierowania od specjalisty laryngologa, audiologa lub foniatry. Ponadto oferujemy: 

 • dostęp do terapeutów słuchu i mowy
 • wczesną terapię warunkowania na dźwięki
 • audiometrię dziecięcą obserwacyjną i zabawową
 • treningi słuchowe
 • systematyczną opiekę nad procesem rozwoju komunikatywnego
 • krótkie terminy wizyt

Dodatkowo w zakresie usług POSUM:

 • opieka protetyka słuchu- kontrola pomocy słuchowych
 • obserwacja stanu słyszenia i zysku z aparatów słuchowych
 • terapia zajęciowa
 • terapia grupowa
 • warsztaty z autokreacji dla młodzieży
 • konsultacje terapeutów dla rodziców

Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież z niedosłuchem na podstawie skierowania od specjalisty laryngologa, audiologa lub foniatry.

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

tel.: 61 647 77 36

 e-mail: sluchimowa@posum.pl

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł
- opłata na elektronicznym nośniku danych - 1,20 zł za jedną płytę CD lub DVD 

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2020