Thu 29.10.2020 08:28

KONTAKT  |  e-Rejestracja  |  Znajdź nas na FB  |  BIP_POSUM  | 

|   A- / A++  |

Poradnia OnkologicznaPoradnia Onkologiczna

Piętro

Budynek

 

Lekarze przyjmujący w poradni

Poradnia Onkologiczna w POSUM zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową. W poradni prowadzone są konsultacje u osób zarówno z podejrzeniem procesu nowotworowego, jak i już rozpoznaną chorobą.

Lekarze w poradni onkologicznej zajmują się planowaniem niezbędnych dla pacjentów badań, zabiegami diagnostycznymi (biopsje) i przeprowadzają małe zabiegi chirurgiczne. W poradni odbywa się także kwalifikacja do operacji i leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia). Prowadzone jest leczenia w trybie ambulatoryjnym a także realizowane są tutaj badania kontrolne u chorych po zakończeniu terapii przeciwnowotworowej.

Lekarze w poradni onkologicznej zajmują się planowaniem niezbędnych dla pacjentów badań, zabiegami diagnostycznymi (biopsje) i przeprowadzają małe zabiegi chirurgiczne.

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

tel.: 61 647 77 80
 

e-mail: rejestracja@posum.pl

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2020