Wed 21.10.2020 07:02

KONTAKT  |  e-Rejestracja  |  Znajdź nas na FB  |  BIP_POSUM  | 

|   A- / A++  |

Poradnia NeurologicznaPoradnia Neurologiczna

Piętro

Budynek

 

Lekarze przyjmujący w poradni

Poradnia neurologiczna świadczy usługi w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób układu nerwowego. Diagnostyka neurologiczna opiera się na badaniu klinicznym, badaniach laboratoryjnych, elektrofizjologicznych (EEG, EMG i inne) oraz badaniach neuroobrazowych (RTG, tomograf komputerowy).

Ponadto w poradni wykonuje się badania profilaktyczne dla zakładów pracy. Oprócz tego w poradni świadczone są następujące usługi: wydawanie opinii niezbędnych w procesie leczenia, kierowanie na leczenie sanatoryjne oraz zlecanie zabiegów rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych. W POSUM działa także poradnia preferencyjna dla chorych na cukrzycę, która zajmuje się głównie leczeniem neurologicznym powikłań cukrzycy.

Diagnostyka neurologiczna opiera się na badaniu klinicznym, badaniach laboratoryjnych, elektrofizjologicznych (EEG, EMG i inne) oraz badaniach neuroobrazowych (RTG, tomograf komputerowy).

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

tel.: 61 647 77 80

 
e-mail: rejestracja@posum.pl

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2020