Wed 21.10.2020 07:16

KONTAKT  |  e-Rejestracja  |  Znajdź nas na FB  |  BIP_POSUM  | 

|   A- / A++  |

Poradnia LogopedycznaPoradnia Logopedyczna

Piętro

Budynek

 

Lekarze przyjmujący w poradni

Logopeda to specjalista, który prowadzi działania diagnostyczne i terapeutyczne u osób, które z różnych przyczyn mają zaburzenia mowy utrudniające im komunikowanie się z innymi ludźmi.

Logopeda ma za zadanie w jak największym stopniu poprawić czynność mówienia pacjenta lub nauczyć go alternatywnej formy komunikowania się z otoczeniem (np. za pomocą języka migowego, fonogestów,  piktogramów) oraz doskonalić umiejętność rozumienia wypowiedzi językowych. Pomoc logopedyczna może być skierowana do osób w różnym wieku (od niemowląt do ludzi dorosłych), posiadających różnego typu zaburzenia mowy i artykulacji wynikające m.in. z wad zgryzu, rozszczepienia podniebienia, uszkodzenia słuchu czy też upośledzenia umysłowego.

Poradnia Logopedyczna w POSUM  oferuje m.in. diagnozę logopedyczną i neurologopedyczną,  terapię wad wymowy, terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, terapię logopedyczną dla osób jąkających się, terapię zaburzeń mowy i komunikacji – autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, zespół Downa, porażenie mózgowe i inne, terapię zaburzeń mowy spowodowanych wadą słuchu oraz specjalistyczną terapię dla osób po incydentach neurologicznych takich jak udary mózgu czy choroby neurodegeneracyjne.

Logopeda ma za zadanie w jak największym stopniu poprawić czynność mówienia pacjenta lub nauczyć go alternatywnej formy komunikowania się z otoczeniem.

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

tel.: 61 647 77 80

 e-mail: rejestracja@posum.pl

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2020