Sat 20.04.2019 02:14

 POSUM 24H   61 64 77 780    rejestracja@posum.pl

     A- / A++

Poradnia GeriatrycznaPoradnia Geriatryczna

Piętro

Budynek

 

Lekarze przyjmujący w poradni

W poradni geriatrycznej lekarz zajmuje się problemami zdrowotnymi osób w podeszłym wieku, w szczególności ich leczeniem oraz sposobami właściwej pielęgnacji.

Poradnia geriatryczna skierowana jest do osób powyżej 65 roku życia, które mają problemy z wieloma współistniejącymi chorobami, wieloma terapiami lekowymi, niespecyficznymi objawami czy zaburzeniami osobowości i zachowania. Pacjent powyżej 65 roku życia może zgłosić się do lekarza geriatry, który pomoże wyjaśnić te problemy, zdiagnozować chorobę i jednocześnie we współpracy z zespołem innych specjalistów zaproponuje najlepszy plan terapeutyczny. Wizyta w poradni geriatrycznej w ramach umowy NFZ wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty.

Poradnia geriatryczna skierowana jest do osób powyżej 65 roku życia, które mają problemy z wieloma współistniejącymi chorobami.

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

tel.: 61 647 77 15

 e-mail: rejestracja@posum.pl

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2019