Wed 21.10.2020 06:38

KONTAKT  |  e-Rejestracja  |  Znajdź nas na FB  |  BIP_POSUM  | 

|   A- / A++  |

Zakład FizjoterapiiZakład Fizjoterapii

Piętro

Budynek

 

Lekarze przyjmujący w poradni

Zakład fizjoterapii POSUM oferuje szeroką gamę zabiegów z zakresu: kinezyterapii i fizykoterapii. W ramach oferty pacjent może liczyć na zabiegi z zakresu kinezyterapii, w tym:

 • ćwiczenia indywidualne z pacjentem,
 • ćwiczenia na przyrządach,
 • ćwiczenia ogólnousprawniające,
 • ćwiczenia korygujące wady postawy,
 • ćwiczenia rehabilitacyjne dla kobiet po mastektomii,
 • rehabilitacja domowa (ćwiczenia w domu pacjenta). 

Dodatkowo w Zakładzie fizjoterapii POSUM prowadzone są zabiegi z fizykoterapii. Obejmują one:

a) ciepłolecznictwo:

 • parafina
 • leczenie ciepłem i zimnem
 • krioterapia

b) światłolecznictwo:

 • laseroterapia
 • promienie widzialne (Sollux)
 • promienie podczerwone (IR)
 • promienie nadfioletowe(UV)

c)  elektrolecznictwo:

 • prądami stałymi
 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • prądami małej częstotliwości
 • elektrostymulacja mięśni odnerwionych
 • tonoliza
 • prądy diadynamiczne
 • prądy średniej częstotliwości
 • prądy interferencyjne
 • prądy KOTZA
 • prądy wielkiej częstotliwości
 • prądy TENS
 • diatermia krótkofalowa,
 • terapuls
 • ultradźwięki (fonoforeza)

d) hydroterapia:

 • masaż wirowy
 • masaż podwodny

Ponadto oferujemy masaże: leczniczy, limfatyczny i pneumatyczny.

w Zakładzie fizjoterapii POSUM prowadzone są zabiegi z fizykoterapii.

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

tel.: 61 647 77 21

e-mail: fizjoterapia@posum.pl

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2020