Wed 21.10.2020 07:21

KONTAKT  |  e-Rejestracja  |  Znajdź nas na FB  |  BIP_POSUM  | 

|   A- / A++  |

Dzienny Oddział RehabilitacyjnyDzienny Oddział Rehabilitacyjny

Piętro

Budynek

 

Lekarze przyjmujący w poradni

Dzienny Oddział Rehabilitacyjny świadczy usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej. Zajmuje się leczeniem schorzeń układu ruchu (choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, stany po urazach kończyn, dyskopatie, choroby zapalne stawów) i nerwowego (stany po udarach mózgu, niedowłady, uszkodzenia nerwów obwodowych).

W leczeniu stosowane są ćwiczenia usprawniające i różne formy fizykoterapii, prowadzone przez fachowy o stale poszerzający swoją wiedzę personel. Przyjęcie na oddział odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza oddziału urazowo – ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego lub poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej. 

W leczeniu stosowane są ćwiczenia usprawniające i różne formy fizykoterapii, prowadzone przez fachowy o stale poszerzający swoją wiedzę personel.

mapa

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

tel.: 61 647 77 22

 e-mail: rejestracja.dor@posum.pl

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2020