Fri 29.05.2020 02:13

KONTAKT  |  e-Rejestracja  |  Znajdź nas na FB  |  BIP_POSUM  | 

|   A- / A++  |

Poradnia DiabetologicznaPoradnia przyjmuje pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2. Leczenie w ośrodku prowadzi zespół pięciu lekarzy, zespół czterech pielęgniarek i dietetyk.

W czasie pobytu w ośrodku pacjenci mogą mieć włączaną insulinoterapię - zarówno konwencjonalną, jak i intensywną.

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

tel.: 61 647 77 63

e-mail: diabetologia@posum.pl

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2020