Sat 29.02.2020 01:02

 TEL   61 64 77 780    rejestracja@posum.pl

     A- / A++

Poradnia DiabetologicznaPoradnia przyjmuje pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2. Leczenie w ośrodku prowadzi zespół pięciu lekarzy, zespół czterech pielęgniarek i dietetyk.

W czasie pobytu w ośrodku pacjenci mogą mieć włączaną insulinoterapię - zarówno konwencjonalną, jak i intensywną.

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

tel.: 61 647 77 63

e-mail: diabetologia@posum.pl

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2020