Sat 29.02.2020 01:21

 TEL   61 64 77 780    rejestracja@posum.pl

     A- / A++

Poradnia Chirurgii Ogólnej



Poradnia Chirurgii Ogólnej

Piętro

Budynek

 

Lekarze przyjmujący w poradni

W poradni Chirurgii Ogólnej udzielane są porady z zakresu chirurgii, prowadzona jest diagnostyka i realizowane jest leczenie chorób z zakresu jamy brzusznej i klatki piersiowej, głowy, szyi i tarczycy.

Specjaliści POSUM zajmują się m.in. chirurgicznym usuwaniem wszelkich zmian skórnych z badaniem histopatologicznym tych zmian.

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

tel.: 61 647 77 59

e-mail: chirurgia@posum.pl

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2020