Thu 29.10.2020 08:38

KONTAKT  |  e-Rejestracja  |  Znajdź nas na FB  |  BIP_POSUM  | 

|   A- / A++  |

Poradnia Chirurgii OgólnejPoradnia Chirurgii Ogólnej

Piętro

Budynek

 

Lekarze przyjmujący w poradni

W poradni Chirurgii Ogólnej udzielane są porady z zakresu chirurgii, prowadzona jest diagnostyka i realizowane jest leczenie chorób z zakresu jamy brzusznej i klatki piersiowej, głowy, szyi i tarczycy.

Specjaliści POSUM zajmują się m.in. chirurgicznym usuwaniem wszelkich zmian skórnych z badaniem histopatologicznym tych zmian.

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

tel.: 61 647 77 80

e-mail: rejestracja@posum.pl

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2020