Wed 21.10.2020 06:22

KONTAKT  |  e-Rejestracja  |  Znajdź nas na FB  |  BIP_POSUM  | 

|   A- / A++  |

Poradnia AlergologicznaPoradnia Alergologiczna

Piętro

Budynek

 

Lekarze przyjmujący w poradni

Poradnia Alergologiczna zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń alergicznych a także diagnostyką i leczeniem astmy i innych chorób układu oddechowego, pyłkowicy i alergii pokarmowej, zaburzeń odporności, nawracających zapaleń oskrzeli i płuc.

Wśród alergenów wyróżniono: alergeny wziewne, pyłki drzew, krzewów, traw, chwastów, roztocza kurzu, sierści zwierząt, naskórek, pióra, pleśnie, alergeny pokarmowe, jady, produkty chemiczne, konserwanty, leki, alergeny zawodowe, metale, enzymy (używane do produkcji proszków do prania), materiały.

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.
 

tel.: 61 647 77 80

 
e-mail: rejestracja@posum.pl

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł
- opłata na elektronicznym nośniku danych - 1,20 zł za jedną płytę CD lub DVD 

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2020