Wed 21.10.2020 07:03

KONTAKT  |  e-Rejestracja  |  Znajdź nas na FB  |  BIP_POSUM  | 

|   A- / A++  |

Poradnia Chirurgii DziecięcejChirurgia dziecięca to specjalność zabiegowa medycyny, której zakres działania obejmuje człowieka od pierwszych dni życia: okres noworodkowy - w tym dzieci przedwcześnie urodzone, niemowlęta, dzieci małe i duże aż do ukończenia 18 roku życia. W POSUM wykonujemy konsultacje dzieci skierowanych przez lekarzy posiadających kontrakt z NFZ. Kwalifikujemy małych pacjentów do leczenia operacyjnego.

 

Najczęściej leczone schorzenia:

 • wszelkie kontrole dzieci leczonych w oddziałach chirurgii dziecięcej w Polsce i poza granicami kraju
 • doraźna pomoc w nagłych urazach ( szycie ran, nastawianie zwichnięć w stawach, unieruchomienia kończyn - również "gips plastikowy")
 • przepuklina pachwinowa
 • przepuklina pępkowa
 • nieodpadnięty kikut pępowinowy
 • wnętrostwo, czyli niezstąpione jądro, jądra wędrujące
 • stulejka, sklejka napletka, sklejka warg sromowych
 • złamania i zwichnięcia - kontrole
 • oparzenia
 • zmiany skórne: znamiona barwnikowe, kaszaki, brodawki - zabiegi w znieczuleniu miejscowym
 • wrastające paznokcie
 • zaparcia, krwawienia z odbytu, szczelina odbytu, zmiany w okolicy odbytu
 • wszelkie wrodzone wady rozwojowe
 • krótkie wędzidełko języka - podcięcie

UWAGA: W przypadku nagłych zachorowań związanych z urazem pacjent może zgłosić się (zamiast do szpitala) do Poradni bez skierowania i będzie przyjęty w dniu zgłoszenia.

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej poradnia działa w sposób ograniczony, prosimy o kontakt telefoniczny oraz śledzenie komunikatów w zakładce aktualności.
 

tel.: 61 647-77-80

 

e-mail: rejestracja@posum.pl

 

-> e-Rejestracja <-

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2020