Sat 20.04.2019 02:55

 POSUM 24H   61 64 77 780    rejestracja@posum.pl

     A- / A++

Poradnia Chirurgii DziecięcejPoradnia Chirurgii Dziecięcej

Piętro

Budynek

 

Lekarze przyjmujący w poradni

Chirurgia dziecięca to specjalność zabiegowa medycyny, której zakres działania obejmuje człowieka od pierwszych dni życia: okres noworodkowy - w tym dzieci przedwcześnie urodzone, niemowlęta, dzieci małe i duże aż do ukończenia 18 roku życia. W POSUM wykonujemy konsultacje dzieci skierowanych przez lekarzy posiadających kontrakt z NFZ. Kwalifikujemy małych pacjentów do leczenia operacyjnego.

W przygotowaniu

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.
 

tel.: 61 647 77 59

e-mail: chirurgia@posum.pl

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2019