Sat 20.04.2019 02:33

 POSUM 24H   61 64 77 780    rejestracja@posum.pl

     A- / A++

Poradnia Chirurgii NaczyniowejPoradnia Chirurgii Naczyniowej

Piętro

Budynek

 

Lekarze przyjmujący w poradni

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia.

W przygotowaniu

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

tel.: 61 647 77 59

e-mail: chirurgia@posum.pl

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł

DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM
SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST

POSUM 2019