Wed 21.10.2020 06:18

KONTAKT  |  e-Rejestracja  |  Znajdź nas na FB  |  BIP_POSUM  | 

|   A- / A++  |

Dzienny Oddział Rehabilitacji KardiologicznejDzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Piętro

Budynek

 

Lekarze przyjmujący w poradni

Rehab

W ramach refundacji NFZ z cyklu rehabilitacji kardiologicznej w Oddziale Dziennym mogą korzystać pacjenci :

 • po przebytym ostrym zespole wieńcowym : UA, NSTEMI, STEMI (I25. I20, I21)
 • po zabiegach angioplastyki wieńcowej (Z95.5)
 • po operacjach kardiochirurgicznych po zakończeniu procesu gojenia, w tym CABG ( Z95.1)
 • wszczepieniu protez zastawkowych (Z95.2), innych zabiegach kardiochirurgicznych (Z95.9)
 • po zaostrzeniach przewlekłej niewydolności serca
 • po zabiegach wszczepienia stymulatora serca, ICD (Z95.0)

Skierowanie do rehabilitacji kardiologicznej powinno być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z :

 • Oddziału Kardiologii
 • Oddziału Kardiochirurgii
 • Oddziału Chorób wewnętrznych
 • Poradni Kardiologicznej
 • Poradni Rehabilitacyjnej
 • Skierowanie zachowuje ważność przez 30dni

Cykl rehabilitacji trwa 24dni

Program cyklu obejmuje :

 • konsultacje lekarskie ( kardiolog, specjalista rehabilitacji),
 • zabiegi diagnostyczne (ekg, echo serca, test wysiłkowy oraz inne niezbędne)
 • indywidualny trening ergometryczny oraz gimnastykę
 • zajęcia psychologiczne
 • edukację w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia

 

Rejestracja może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub e-mailem.

tel.: 61 647 77 26

 e-mail: reh.kardio@posum.pl

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
- opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 6 zł za stronę
- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł

POSUM 2020