Rejestratorka medyczna - oferta pracy

posum
Dodano 04.26.2018 w Ofertach pracy

Rejestratorka medyczna - oferta pracy

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu poszukuje na stanowisko pracy :Rejestratorkę/a Medycznego

 

DANE DOTYCZĄCE OCZEKIWAŃ WOBEC KANDYDATA

Wykształcenie: minimum średnie

Doświadczenie zawodowe: mile widziane

Wymagane: Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności , rejestracja w Urzędzie Pracy

Umiejętności: komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, cierpliwość,

łatwość w nawiązywaniu kontaktów, otwartość, sumienność, schludność i punktualność, obsługa komputera oraz urządzeń towarzyszących tj. ksero, drukarka.

 

Charakterystyka lub rodzaj wykonywania pracy - Obowiązki szczegółowe:

 • przyjmowanie zgłoszeń pacjentów (osobiście, mailowo, telefonicznie),

 • umawianie terminów świadczenia usług medycznych,

 • kierowanie pacjentów do właściwych poradni i gabinetów oraz prowadzenie dokumentacji medycznej osób objętych opieką.

 • w ramach prowadzenia dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych, wyniki badań) zajmowanie się jej gromadzeniem, segregowaniem i archiwizacją.

 • udzielanie informacji o świadczonych usługach medycznych,

 • weryfikacja ubezpieczenia zdrowotnego pacjentów oraz informowanie ich warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych.

 • prowadzenie ewidencji wykonywanych usług medycznych,

 • obsługa kasy fiskalnej,

 • realizując zadania zawodowe, przestrzegać tajemnicy zawodowej oraz stosować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 • współpracować z innymi pracownikami,

 • prowadzenie i zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów, sporządzanie odpisów i kopii dokumentacji medycznej dla uprawnionych instytucji i pacjentów

 

Oferujemy:
Stabilną pracę w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole,
Elastyczny grafik pracy w trybie zmianowym,
Możliwość doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania kompetencji

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony.

 

Oferty prosimy kierować w formie maila adres: kadry@posum.pl

Kontakt: Dział Zatrudnienia i Płac – tel. 61 6477 719/18

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 

Proszę o dołączenie klauzuli :
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). "

W APLIKACJI PROSIMY ZAWRZEĆ KLAUZULĘ:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

Zadbaj z nami o swoje zdrowie.

POSUM 2018