Ogłoszenie o naborze partnera

ogloszenie
Dodano 12.07.2017 w Aktualności

Ogłoszenie o naborze partnera

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu planowanego do realizacji w poddziałaniu 7.2.2, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (wersja obowiązująca na dzień niniejszego ogłoszenia).

 

Pliki:

ogłoszenie:

http://www.posum.pl/pub/images/nabor/ogloszenie_o_naborze_partnera_6_4_1_zmiana.odt

załącznik nr 1:

http://www.posum.pl/pub/images/nabor/zalacznik_nr_1_formularz_oferty.doc

załącznik nr 2:

http://www.posum.pl/pub/images/nabor/zalacznik_nr_2_oswiadczenie.doc

załącznik nr 3:

http://www.posum.pl/pub/images/nabor/zalacznik_nr_3_oswiadczenie.doc

załącznik nr 4:

http://www.posum.pl/pub/images/nabor/zalacznik_nr_4_oswiadczenie.doc

 

 

Zadbaj z nami o własne zdrowie.

POSUM 2020