SURDOPEDAGOG – oferta pracy z dziećmi z uszkodzeniem narządu słuchu

Dodano 02.06.2017 w Ofertach pracy

SURDOPEDAGOG – oferta pracy z dziećmi z uszkodzeniem narządu słuchu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • świadczenie usług zdrowotnych

WYMAGANIA:

  • wysoko rozwinięta odpowiedzialność i zasady etycznej pracy,
  • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach kryzysowych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dyspozycyjność,
  • zaangażowanie,
  • punktualność

RODZAJ ZATRUDNIENIA:

  • umowa cywilnoprawna

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz list motywacyjny należy składać w sekretariacie w budynku POSUM lub przesłać pocztą na adres: Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu, Al. Solidarności 36, 61-696 Poznań

tel.: 61 64 77 719, 61 64 77 701,  lub na e-mail: kadry@posum.pl 

W APLIKACJI PROSIMY ZAWRZEĆ KLAUZULĘ:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zadbaj z nami o swoje zdrowie!

POSUM 2018