Lekarz rodzinny w POSUM

foto
Dodano 01.26.2017 w Aktualności

Lekarz rodzinny w POSUM

Coraz więcej pacjentów korzysta w POSUM z porad zespołu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - tzw. lekarzy rodzinnych.

Poradnia lekarza rodzinnego otwarta jest od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00. Później, w razie potrzeby, pacjenci liczyć mogą na pomoc wieczorową i świąteczną w tym samym budynku. Świadczenia lekarza rodzinnego udzielane są pacjentom, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji. Pacjent może wybrać tylko jednego lekarza rodzinnego, ale warto pamiętać, że przy jego wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania. Zmieniając lekarza rodzinnego trzeba pamiętać tylko o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej do nowej przychodni. Każdy zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić pacjentowi dokumentację medyczną w postaci kopii, odpisu lub wyciągu. Lekarze rodzinni przyjmują pacjentów POSUM w wyremontowanych pomieszczeniach na parterze, po prawej stronie od głównego wejścia. Dla pacjentów i lekarzy do dyspozycji utworzone zostały trzy przestronne gabinety, gabinet zabiegowy, rejestracja i oczywiście sanitariaty. W budynku POSUM działa także nowoczesne laboratorium, sklep medyczny, kiosk prasowy oraz apteka.

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza rodzinnego przysługują m.in.:

 • badania i porady lekarskie,
 • bezpłatne badania diagnostyczne. Lekarz POZ zleca badania diagnostyczne o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. 
 • obowiązkowe szczepienia ochronne,
 • transport sanitarny - w razie konieczności przewiezienia pacjenta (z dysfunkcją narządu ruchu) do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne,
 • skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne,
 • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających    w oparciu o umowę z NFZ,
 • zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • skierowania do opieki długoterminowej,
 • zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ),
 • recepty na leki, 
 • orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego (jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego).

Pacjent może wybrać tylko jednego lekarza rodzinnego, ale warto pamiętać, że przy jego wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

Zadbaj z nami o swoje zdrowie!

POSUM 2020