Cennik

 

CENNIK ZAKŁADU RADIOLOGII, USG I MAMMOGRAFII

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora POSUM z dn. 08.II.2016r.

 

  RTG cena
1 ZDJĘCIE CZASZKI BOCZNE 49.00 zł
2 ZDJĘCIE CZASZKI PA I BOCZNE 60.00 zł
3 ZDJĘCIE CZASZKI STYCZNE 49.00 zł
4 ZDJĘCIE TWARZOCZASZKI 49.00 zł
5 ZDJĘCIE KOŚCI JARZMOWEJ 45.00 zł
6 ZDJĘCIE ZATOK 45.00 zł
7 ZDJĘCIE ZATOK PA I BOCZNE 52.00 zł
8 ZDJĘCIE SIODEŁKA TURECKIEGO 45.00 zł
9 ZDJĘCIE PODSTAWY CZASZKI LUB POTYLICY 50.00 zł
10 ZDJĘCIE OCZODOŁÓW 45.00 zł
11 ZDJĘCIE OCZODOŁÓW PA I BOCZNE 52.00 zł
12 ZDJĘCIE ŻUCHWY 50.00 zł
13 ZDJĘCIE ŻUCHWY PA I SKOŚNE 55.00 zł
14 ZDJĘCIE NOSA 40.00 zł
15 ZDJĘCIE ŚLINIANEK 55.00 zł
16 ZDJĘCIE USZU METODĄ STENVERSA 62.00 zł
17 ZDJĘCIE USZU METODĄ SCHULLERA 62.00 zł
18 ZDJĘCIE USZU METODĄ STENVERSA I SCHULLERA 1 STR. 62.00 zł
19 ZDJĘCIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH 1 STR. 62.00 zł
20 ZDJĘCIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH 2 STR. 100.00 zł
21 ZDJĘCIE KANAŁÓW NERWÓW WZROKOWYCH 60.00 zł
22 ZDJĘCIE POGRANICZA CZASZKOWO-SZYJNEGO 50.00 zł
23 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO AP I BOCZNE 50.00 zł
24 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO AP, BOCZNE I SKOŚNE 70.00 zł
25 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO CZYNNOŚCIOWE 60.00 zł
26 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO SKOŚNE 60.00 zł
27 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO BOCZNE 45.00 zł
28 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO - ZĄB OBROTNIKA 50.00 zł
29 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO W 1 RZUCIE 50.00 zł
30 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO SKOŚNE 70.00 zł
31 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO AP I BOCZNE 65.00 zł
32 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA CELOWANE 1X 40.00 zł
33 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA CELOWANE 2X 50.00 zł
34 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA - SKOLIOZA 55.00 zł
35 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA - SKOLIOZA AP I BOCZNE 80.00 zł
36 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO W 1 RZUCIE 50.00 zł
37 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO AP I BOCZNE 70.00 zł
38 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO I L5-S1 80.00 zł
39 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO SKOŚNE 70.00 zł
40 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO AP, BOCZNE I SKOŚNE 100.00 zł
41 ZDJĘCIE KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO CZYNNOŚCIOWE 70.00 zł
42 ZDJĘCIE KOŚCI KRZYŻOWO-OGONOWEJ 50.00 zł
43 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ DZIECKA do lat 6 40.00 zł
44 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ 45.00 zł
45 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ PA I BOCZNE 55.00 zł
46 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ NA SYLWETKĘ SERCA 70.00 zł
47 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ NA SZCZYTY PŁUC 50.00 zł
48 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ CELOWANE 40.00 zł
49 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ PA I SKOŚNE ŻEBER 65.00 zł
50 ZDJĘCIE KLATKI PIERSIOWEJ NA OTWORY 50.00 zł
51 ZDJĘCIE MOSTKA 45.00 zł
52 ZDJĘCIE TCHAWICY AP 40.00 zł
53 ZDJĘCIE TCHAWICY AP I SKOŚNE 55.00 zł
54 ZDJĘCIE ŻEBER / jedna strona 100.00 zł
55 ZDJĘCIE ŻEBER AP I SKOŚNE 65.00 zł
56 ZDJĘCIE JAMY BRZUSZNEJ 80.00 zł
57 ZDJĘCIE NEREK I PĘCHERZA 100.00 zł
58 ZDJĘCIE PĘCHERZA 40.00 zł
59 ZDJĘCIE MIEDNICY 65.00 zł
60 ZDJĘCIE STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH 50.00 zł
61 ZDJĘCIE STAWÓW KRZYŻOWO-BIODROWYCH AP I SKOŚNE 70.00 zł
62 ZDJĘCIE STAWÓW KRYŻOWO-BIODROWYCH SKOŚNE 60.00 zł
63 ZDJĘCIE KOŚCI KRZYŻOWO-OGONOWEJ BOCZNE 50.00 zł
64 ZDJĘCIE KOŚCI ŁONOWEJ 50.00 zł
65 ZDJĘCIE ŁOPATKI 50.00 zł
66 ZDJĘCIE ŁOPATKI AP I STYCZNE 60.00 zł
61 ZDJĘCIE OBU ŁOPATEK 60.00 zł
68 ZDJĘCIE OBOJCZYKA 45.00 zł
69 ZDJĘCIE OBOJCZYKÓW 50.00 zł
70 ZDJĘCIE STAWÓW MOSTKOWO-OBOJCZYKOWYCH 45.00 zł
71 ZDJĘCIE STAWU BARKOWEGO 45.00 zł
72 ZDJĘCIE STAWU BARKOWEGO - TRANSTORAKALNE 50.00 zł
73 ZDJĘCIE STAWU BARKOWEGO AP I OSIOWE 70.00 zł
74 ZDJĘCIE STAWÓW BARKOWYCH 70.00 zł
75 ZDJĘCIE STAWÓW BARKOWYCH OSIOWE 70.00 zł
76 ZDJĘCIE KOŚCI RAMIENNEJ 60.00 zł
77 ZDJĘCIE STAWU ŁOKCIOWEGO 45.00 zł
78 ZDJĘCIE STAWÓW ŁOKCIOWYCH 60.00 zł
79 ZDJĘCIE PRZEDRAMIENIA AP I BOCZNE 45.00 zł
80 ZDJĘCIE PRZEDRAMION PORÓWNAWCZE 60.00 zł
81 ZDJĘCIE NADGARSTKA 40.00 zł
82 ZDJĘCIE NADGARSTKÓW 50.00 zł
83 ZDJĘCIE NADGARSTKA CELOWANE NA KOŚĆ ŁÓDECZKOWATĄ 40.00 zł
84 ZDJĘCIE RĘKI AP I SKOŚNE 45.00 zł
85 ZDJĘCIE RĄK PORÓWNAWCZE 50.00 zł
86 ZDJĘCIE RĄK PORÓWNAWCZE AP I SKOŚNE 55.00 zł
87 ZDJĘCIE PALCA 40.00 zł
88 ZDJĘCIE PALCÓW 40.00 zł
89 ZDJĘCIE BIODEREK " 0" 50.00 zł
90 ZDJĘCIE STAWU BIODROWEGO AP 50.00 zł
91 ZDJĘCIE STAWU BIODROWEGO OSIOWE 55.00 zł
92 ZDJĘCIE STAWU BIODROWEGO AP + OSIOWE 80.00 zł
93 ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH 80.00 zł
94 ZDJĘCIE STAWÓW BIODROWYCH OSIOWE 80.00 zł
95 ZDJĘCIE UDA 60.00 zł
96 ZDJĘCIE OBU KOŚCI UDOWYCH 80.00 zł
97 ZDJĘCIE STAWU KOLANOWEGO 50.00 zł
98 ZDJĘCIE STAWU KOLANOWEGO BOCZNE 40.00 zł
99 ZDJĘCIE STAWÓW KOLANOWYCH PORÓWNAWCZE 80.00 zł
100 ZDJĘCIE RZEPKI 45.00 zł
101 ZDJĘCIE OBU RZEPEK 50.00 zł
102 ZDJĘCIE RZEPEK 30, 60, 90 stopni 80.00 zł
103 ZDJĘCIE JEDNEJ GOLENI 50.00 zł
104 ZDJĘCIE OBU GOLENI 70.00 zł
105 ZDJĘCIE STAWU SKOKOWEGO 50.00 zł
106 ZDJĘCIE STAWÓW SKOKOWYCH 60.00 zł
107 ZDJĘCIE KOŚCI PIĘTOWEJ BOCZNE 40.00 zł
108 ZDJĘCIE KOŚCI PIĘTOWEJ BOCZNE I OSIOWE 50.00 zł
109 ZDJĘCIE OBU KOŚCI PIĘTOWYCH BOCZNE 50.00 zł
110 ZDJĘCIE OBU KOŚCI PIĘTOWYCH OSIOWE 50.00 zł
111 ZDJĘCIE STOPY AP I SKOŚNE 45.00 zł
112 ZDJĘCIE STOPY BOCZNE 40.00 zł
113 ZDJĘCIE STÓP BOCZNE PORÓWNAWCZE 50.00 zł
114 ZDJĘCIE STÓP PORÓWNAWCZE 55.00 zł
115 ZDJĘCIE STÓP PORÓWNAWCZE AP I SKOŚNE 60.00 zł
116 ZDJĘCIE PRZEŁYKU (NA OBECNOŚĆ CIAŁA OBCEGO) 55.00 zł
117 ZDJĘCIE PRZEŁYKU Z KONTRASTEM 140.00 zł
118 ZDJĘCIE PRZEWODU POKARMOWEGO Z KONTRASTEM (żołądek i dwunastnica) 180.00 zł

 

  RTG STOMATOLOGICZNY CENA
1 ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE CYFROWE CAŁKOWITE 65.00 zł
2 ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE CYFROWE: 1 SEKTOR 45.00 zł
3 ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE CYFROWE: KAŻDY KOLEJNY SEKTOR 5.00 zł
4 ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE CYFROWE 65.00 zł
5 ZDJĘCIE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH CYFROWE 65.00 zł
6 DODATKOWY WYDRUK NA FOLII 15.00 zł

 

  USG CENA
1 USG JAMY BRZUSZNEJ 70.00 zł
2 USG TARCZYCY 60.00 zł
3 USG SZYI 60.00 zł
4 USG DOŁU PODKOLANOWEGO 65.00 zł
5 USG DOŁÓW PODKOLANOWYCH 75.00 zł
6 USG DOŁÓW BIODROWYCH 65.00 zł
7 USG JĄDER 60.00 zł
8 USG PIERSI 65.00 zł
9 MAMMOGRAFIA 80.00 zł

 

  DENSYTOMETRIA CENA
1 część L1-L4 kręgosłupa (odcinek lędźwiowy) 50.00 zł
2 część szyjka kości udowej 50.00 zł
3 część L1-L4 kręgosłupa (odcinek lędźwiowy)+szyjka kości udowej 80.00 zł
4 ZDJĘCIE MAŁE (25cmx30cm) 1 szt. 15.00 zł
5 ZDJĘCIE DUŻE (35cmx43cm) 1 szt. 20.00 zł
6 PŁYTA CD – wydanie DRUGIEJ I/LUB KOLEJNEJ płyty na wniosek pacjenta 5.00 zł
7 PORADY LEKARSKIE 80.00 zł

 

  TOMOGRAF KOMPUTEROWY CENA
1 BADANIA BEZ PODANIA ŚRODKA KONTRASTUJĄCEGO: (GŁOWA, ZATOKI, KRĘGOSŁUP 1 ODCINEK, STAWY, KL. PIERSIOWA, J.BRZUSZNA, MIEDNICA) 300.00 zł
2 BADANIE GŁOWY Z PODANIEM ŚR. KONTRASTUJĄCEGO 400.00 zł
3 BADANIE ANGIO-KT GŁOWY 450.00 zł
4 BADANIE KL.PIERSIOWEJ Z PODANIEM ŚR.KONTR. 450.00 zł
5 BADANIE JAMY BRZUSZNEJ Z PODANIEM ŚR.KONTR. 450.00 zł
6 BADANIE MIEDNICY Z PODANIEM ŚR.KONTR. 450.00 zł
7 BADANIE SZYI Z PODANIEM ŚR.KONTR. 450.00 zł
8 BADANIE 2 OKOLIC Z PODANIEM ŚR.KONTR. (KL.PIERS.+ J. BRZUSZNA LUB J. BRZUSZNA + MIEDNICA) 650.00 zł
9 ANGIOGRAFIA TĘTNIC KD, ANGIO-KT AORTY 500.00 zł
10 BADANIE 2 ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA BEZ KONTR. 500.00 zł

 

CENNIK MEDYCYNY PRACY

 

  Badania lekarskie Cena (z Umową)* Cena (bez umowy)**
1 Badania dla osób prowadzących zawodowo samochód służbowy kat. B 85.00 zł 95.00 zł
2 Badania dla kierowców kategorii zawodowych C,D,E,CE,DE etc. 150zł*** 150 zł***
3 Badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych 150 zł*** 150 zł***
4 Badania kierowców ze skierowaniem z Policji z tytułu naruszenia Ustawy o Ruchu Drogowym ( prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków, badania kierowców zatrzymanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, przekroczenie limitu 24 punktów karnych) 150 zł*** 150 zł***
5 Badania operatorów wózków widłowych i sprzętu budowlanego oraz innych maszyn w ruchu 70.00 zł 80.00 zł
6 Badania osób pracujących na wysokościach 70.00 zł 80.00 zł
7 Badania osób wykonujących pracę wymagającej pełnej sprawności psychoruchowej 60.00 zł 70.00 zł
8 Badania osób ubiegających się o wydanie lub przedłużających pozwolenie na broń ( w tym bad. Okresowe) 200.00 zł 250.00 zł
9 Badanie psychotechniczne dla kierowców 200.00 zł 200.00 zł
10 Badanie osób kandydujących do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika, kuratora sądowego 120.00 zł 150.00 zł
11 Ciemnia ( widzenie zmierzchowe i reakcja na olśnienie) 40.00 zł 50.00 zł

 

* cena z umową – dla klientów grupowych
**cena bez umowy – dla klientów indywidualnych
***badania kierowców zgodnie z art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

  BADANIA LABORATORYJNE PODSTAWOWE Cena (z umową)* Cena (bez umowy)**
1 Morfologia, OB, badanie moczu, cukier 25.00 zł 27.00 zł

 

  BADANIA LABORATORYJNE POMOCNICZE Cena (z umową)* Cena (bez umowy)**
1 Morfologia krwi z rozmazem i płytki krwi 19.00 zł 19.00 zł
2 Badanie moczu 9.00 zł 12.00 zł
3 Cholesterol całkowity 9.00 zł 12.00 zł
4 Trójglicerydy 9.00 zł 12.00 zł
5 Cholesterol HDL 9.00 zł 12.00 zł
6 Cholesterol LDL 13.00 zł 17.00 zł
7 Glukoza 9.00 zł 12.00 zł
8 Lipidogram ( TG, HDL, LDL, cholesterol całkowity) 34.00 zł 36.00 zł
9 Próby wątrobowe 35.00 zł 37.00 zł
10 Bilirubina 9.00 zł 12.00 zł

 

  Badania diagnostyczne Cena (z umową)* Cena (bez umowy)**
1 Badanie adiometryczne 30.00 zł 39.00 zł
2 Badanie spirometryczne 30.00 zł 30.00 zł
3 EKG spoczynkowe z opisem 30.00 zł 33.00 zł
4 RTG klatki piersiowej z opisem lekarza 36.00 zł 45.00 zł
5 Badanie EEG 60.00 zł 70.00 zł

 

  BADANIA PSYCHOLOGICZNE Cena (z umową)* Cena (bez umowy)**
1 Lekarz medycyny pracy z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy ( wstepne, okresowe, kontrolne) 50.00 zł 65.00 zł
2 Lekarz medycyny pracy z wydaniem orzeczenia dla celów sanitarno-epidomiologicznych 50.00 zł 55.00 zł
3 Lekarz medycyny pracy z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy + dla celów sanitarno - epidemiologicznych 90.00 zł 110.00 zł
4 Lekarz medycyny pracy – orzeczenie zdolności dla kierowcy 200.00 zł 200.00 zł
5 Lekarz medycyny pracy – orzeczenie zdolności dla uczniów i studentów 50.00 zł 65.00 zł
6 Lekarz okulista 50.00 zł 65.00 zł
7 lekarz neurolog 50.00 zł 65.00 zł
8 Lekarz laryngolog 50.00 zł 65.00 zł

 

CENNIK MEDYCYNY SPORTOWEJ

 

  BADANIE CENA (z umową) CENA (bez umowy)
1 lek. Medycyny sportowej 50.00 zł 65.00 zł
2 lek. Neurolog 50.00 zł 65.00 zł
3 lek. Laryngolog 50.00 zł 65.00 zł
4 konsultacja ortopedyczna 85.00 zł 95.00 zł
5      
6 konsultacja kardiologiczna 85.00 zł 95.00 zł
7 konsultacja pulmonologiczna 85.00 zł 95.00 zł
8 Glukoza 9.00 zł 12.00 zł
9 Morfologia,OB, badanie ogólne moczu 27.00 zł 25.00 zł
10 Badanie spirometryczne 39.00 zł 30.00 zł
11 Holter EKG 95.00 zł 85.00 zł
12 Test wysiłkowy 110.00 zł 120.00 zł
13 EKG spoczynkowe bez opisu 30.00 zł 33.00 zł
14 EKG spoczynkowe z opisem 36.00 zł 45.00 zł
15 RTG odcinek szyjny 45.00 zł 50.00 zł
16 RTG odcinek lędźwiowy 65.00 zł 70.00 zł
17 Badanie EEG 60.00 zł 70.00 zł
18 Echo serca 90.00 zł 95.00 zł

 

Zadbaj z nami o swoje zdrowie!

POSUM 2019